Καλώς ήρθατε... σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Η ιδιωτική κλινική Λυσίμαχος ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό κέντρο, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης, με μακρά παράδοση, από το 1957, στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Διαθέτει:
 • 100 Νοσηλευτικές κλίνες σε ευρύχωρα κλιματιζόμενα δωμάτια
 • 15 κλίνες - θέσεις στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • 4 κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Σύγχρονο ιατροτεχνολογικο εξοπλισμο που συνεχώς ανανεώνεται
 • Διαγνωστικά εργαστήρια
 • Εξωτερικά ιατρεία
 • Μονάδα Λιθοτριψίας
 • Κορυφαίο Επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
 • Νοσηλευτικό και Διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου
 • 4 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες
 • Υπηρεσία κατ'οικον νοσηλείας
 • Υπηρεσία ασθενοφόρων
 • Υπηρεσία νοσηλείας αλλοδαπών ασθενών
 • Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Κυρίαρχο στοιχείο μας είναι ο σεβασμός στον ασθενή, το υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης, η ποιότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και πάνω από όλα η ανθρωποκεντρική μας αντίληψη, προσφέροντας στην υγειονομική περίθαλψη της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και των όμορων Νομών και Κρατών ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Φυσικά δεν σταματάμε εδώ.

Συνεχίζουμε με γρήγορα βήματα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών, με συνεχή ανανέωση του και συμπλήρωση του ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού, με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, σε τιμές προσιτές, προσαρμοσμένες στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν στην χώρα.

Ζούμε σε εποχή υψηλών απαιτήσεων.

Και εμείς προσφέρουμε το υπέρτατο αγαθό της υγείας με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές, χωρίς εκπτώσεις.


Τα Νέα μας

FHP MCO 123 questions

Grigorios Sarafianos Président de la Fédération des hôpitaux privés grecs (Panhellenic Union of Private Clinics),

membre du CA de l'Union européenne des hôpitaux privés (UEHP)

L’Europe à l’âge des “Smart Hospitals”,

la Grèce à l’heure du déclin de son système de soins Comment qualifiez-vous l’état de santé du système sanitaire grec ?

 

 

  Le système de santé en Grèce est malade au sens propre du terme. Tous ceux qui se sont rendus dans un hôpital public grec dernièrement ont pu se rendre compte des délais de plusieurs heures pour pouvoir être examiné, de l’impossibilité de bénéficier d’examens corrects faute équipements qui fonctionnent, de la liste d’attente outrageante pour se faire opérer, délai qui peut être fatal pour le patient, du manque de matériel, de dispositifs médicaux, de médicaments, de blouses pour les personnels, des chambres sans draps, oreillers, couvertures et articles d’hygiène, etc.

  Malheureusement, le memorandum inclut la santé dans les obligations de réduction de dépenses, au lieu de nous accompagner dans des réformes de fond du système de santé qui permettraient de juguler les coûts opérationnels avec la fusion d’hôpitaux et cliniques, pour optimiser le taux d’occupation, permettre la mobilité des professionnels de soins et médecins, la fusion des laboratoires de diagnostics, le regroupement des achats et la rationalisation des coûts opérationnels, etc. Au lieu de cela, nous assistons à l’asphyxie du système avec des patients qui, du fait de leur manque de moyens financiers, ne peuvent pas se tourner vers le secteur privé et une Sécurité sociale nationale qui ne délivre des fonds que lorsqu’elle le veut et autant qu’elle veut.

Comment réagit le secteur privé ?
  Le secteur privé doit faire preuve d’empathie et de devoir social. Il est de notre devoir de produire des soins en se substituant ou en complémentarité du service public, en assurant l'égalité d'accès et la qualité des soins, l'efficience, en apportant des services de qualité basés sur les standards internationaux, sans liste d'attente, en utilisant les nouvelles technologies et la télémédecine, et le potentiel énorme qu'elles représentent, et en nous adaptant au progrès de la science médicale, des nouveaux traitements et de la révolution informatique.

  Cette tâche s’avère toutefois difficile, à l’heure où les cliniques privées sont soumises à un taux de TVA qui est passé de 13 à 24 %, reçoivent les paiements de l’Assurance maladie, dans le meilleur des cas, avec 8 mois de délais, et que ces remboursements sont plafonnés par la loi à 50 % des montants facturés. Le budget total alloué au secteur privé pour soigner les presque 11 millions de Grecs est de 235 millions d’Euros, alors que les coûts effectifs des soins dispensés aux patients qui choisissent le secteur privé sont de 470 millions d’euros.

  À l’aube d’un nouvel âge de développement dans les autres pays, la Grèce restera en recul tant que le mémorandum sera en vigueur. Le secteur privé dans ce pays veut être moteur de ces nouvelles évolutions et relever le challenge de l’avenir. La santé est un bien commun et la liberté de choix des patients de leur médecin et de leur hôpital, indépendamment du secteur, est un droit.

  L’espérance de vie est en recul, notre population est de plus en plus âgée, l’émergence de nouvelles maladies demande d‘être innovants et en même temps précis dans les examens et diagnostics, médication et traitements, et ce, dans une période où les cotisations versées à l’Assurance maladie sont en recul perpétuel. Sur le moyen terme toutefois, les investissements dans la santé conduiraient à des résultats bénéfiques avec une population en bonne santé, intégrée dans un processus de développement et de production.

  Inutile de dire qu’il est du devoir d’un État de sécuriser une offre de soins pour tous les citoyens, en collaboration avec le secteur privé, là où le secteur public est déficient. L’État doit cependant tenir ses promesses et couvrir les dépenses de soins que nous assurons démocratiquement, avec le meilleur niveau de qualité possible. Les allocations doivent être réajustées et divisées équitablement entre les secteurs public et privé, non pas sur une base idéologique, mais basées sur le choix et les besoins des patients.

  Une politique dogmatique signifie la fin du secteur privé qui se bat au jour le jour pour sa survie.

  Un système de santé sans secteur privé, sans cliniques ni laboratoires privés, avec un secteur public en dysfonctionnement, signifie retourner à un niveau sanitaire digne d’un pays du tiers monde avec un système de santé à deux vitesses, ceux qui n’y ont pas accès et ceux qui peuvent se payer du soin.
  La Grèce et les Grecs méritent un service de santé de qualité, sûr, efficient et sans discrimination, avec un libre accès aux nouvelles technologies et traitements modernes de niveau européen. N’oublions pas que la Grèce est le berceau de la civilisation européenne et le pays d’Hippocrate.

Des chiffres apocalyptiques 

La crise sanitaire qui se propage en Grèce est endémique : 

 • Augmentation de la mortalité infantile de 43 %, des petits poids à la naissance de 16 %, de la mortalité néonatale de 32 % (2008-2011) – soit un doublement en chiffre absolu(1)
 • Diminution de plusieurs couvertures vaccinales
 • Augmentation des hospitalisations dans les hôpitaux publics de 37 % (2009-2011)(2)
 • Diminution de 50 % des dépenses totales du ministère de la Santé depuis 2008
 • Instauration d’un ticket modérateur de 5 € pour les soins ambulatoires en hôpital précédemment gratuits (2011)
 • 25 % des Grecs n’ont plus de couverture santé(3)
   

La crise sociale augure d’une crise sanitaire sans précédent :
 

 • Taux pauvreté infantile : de 23 % à 41 % (entre 2008 et 2012)(4)
 • Augmentation du taux de suicide de 35,7 % en 2012(5)
 • 2,5 millions sur 10,77 millions de Grecs vivent sous le seuil de pauvreté(6)
 • Taux chômage (mars 2015) : 25 % (stop des indemnités et de la couverture maladie après 12 mois)(7)
 • 28 % des Grecs vivent dans des logements surpeuplés(8)

30 % disent ne plus pouvoir se chauffer en hiver(9)

Sources :

Rapport Médecins du Monde
(1) OMS ; OECD data: stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT. Last accessed on 16/02/2014.
(2) Études annuelles sur les hôpitaux réalisées par l’Autorité statistique grecque, et la base de données du Système nationale de santé (ESY).
(3) OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. op. cit.
(4) UNICEF. Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries. Florence: UNICEF 2014.
(5) National data from the Hellenic Statistical Authority.
(7) Ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
(6-8-9) Hellenic Statistical Authority. Statistics on income and living conditions 2013 (income reference period 2012).

Η Ευρώπη στην εποχή των smart hospitals και η Ελλάδα στην εποχή της υγειονομικής κατάρρευσης

ΑΡΘΡΟ του Γρηγόρη Σαραφιανου

 • Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και
 • μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων UEHP

 Πριν ένα χρόνο, με την ευκαιρία της βράβευσης των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν στον τομέα της επιχειρηματικής τους δράσης, είχα αναφερθεί σε άρθρο μου στην ίδια έκδοση στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα και προσπάθησα να εκπέμψω μια αύρα αισιοδοξίας για την επόμενη χρονιά.

Δυστυχώς όμως η κατάσταση στην υγεία σήμερα είναι στην κυριολεξία δραματική.

Όλοι μας έχουμε επισκεφτεί ένα δημόσιο νοσοκομείο το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίναμε μάρτυρες των πολύωρων καθυστερήσεων για εξέταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στην αδυναμία για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων λόγω μη λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων που οφείλεται στην οικονομική αδυναμία για διενέργεια service, στις εξωπραγματικές λίστες αναμονής για μια χειρουργική επέμβαση που η καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία και φυσικά στις ελλείψεις υγειονομικού αναλώσιμου υλικού, υλικών επεμβάσεων, φαρμάκων αλλά ακόμη και ιματισμού και ειδών ατομικής φροντίδας. Νοσηλεία σε ράντζα, χωρίς σεντόνια, μαξιλάρια και είδη καθαρισμού.

Δυστυχώς η ένταξη των δαπανών για την υγεία στις μνημονιακες υποχρεώσεις για μειώσεις δαπανών αντί να μας οδηγήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας, με μειώσεις στα λειτουργικά κόστη που μπορούν να προκύψουν από συγχωνεύσεις κλινικών και γειτνιαζόντων νοσοκομείων με ελάχιστες πληροτητες, με κινητικότητα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και συνενώσεις διαγνωστικών εργαστηρίων, με κοινές προμήθειες και εξορθολογισμο λειτουργικών δαπανών, αφήνουμε την υγεία να καταρρέει καθημερινά, με ασθενείς που λόγω οικονομικής αδυναμίας αδυνατούν να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα και με ένα ΕΟΠΥΥ που πληρώνει όποτε θέλει, όσο θέλει και εάν θέλει!!!!!

 

Εδώ ο ιδιωτικός τομέας καλείται να επιδείξει το κοινωνικό του πρόσωπο.

Είναι καθήκον και υποχρέωση μας να παρέχουμε αυξημένες πλέον υπηρεσίες υγείας, υποκαθιστώντας και συμπληρώνοντας βασικές δομές λειτουργίας του ΕΣΥ, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές θεραπείες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών βάσει διεθνών προτύπων, χωρίς λίστες αναμονής, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική υγεία με τις τεράστιες δυνατότητες που μας παρέχει και που διαρκώς εξελίσσεται και προσαρμοζόμενοι στην διαρκή πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, της ιατρικής τεχνολογίας, των νέων θεραπειών και στην επανάσταση της πληροφορικής.

Στη νέα εποχή που ξημερώνει σε όλες τις προηγμένες χώρες, αλλά θα αργήσει στην Ελλάδα των μνημονίων, σε λίγο θα μιλάμε για smart νοσοκομεία, έξυπνα νοσοκομεία. Και εμείς επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε η κινητήρια δύναμη αυτής της τεράστιας αλλαγής στην υγεία. Είναι μια πρόκληση, πρόκληση του μέλλοντος.

Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και είναι δικαίωμα κάθε ασθενή η ελεύθερη επιλογή ιατρού και θεραπευτηρίου, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νοσοκομείου στο οποίο προσφεύγει για την αποκατάσταση της υγείας του.

Το προσδόκιμο ζωής αυξάνει, η γήρανση του πληθυσμού είναι μια πραγματικότητα, νέες ασθένειες που έχουν εμφανισθεί απαιτούν καινοτόμες αλλά ταυτόχρονα ακριβές διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα και θεραπευτικές μεθόδους και ταυτόχρονα το εργατικό δυναμικό, που συνεισφέρει στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, συνεχώς μειώνεται. Το οικονομικό ισοζύγιο της κοινωνικής ασφάλισης είναι και θα είναι αρνητικό. Μεσοπρόθεσμα όμως η επένδυση της πολιτείας στην υγεία θα έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα με ένα υγιή ενεργό πληθυσμό που θα είναι ενταγμένο στην παραγωγή και στην ανάπτυξη.

Αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, μέσω των εκάστοτε κυβερνώντων, είναι να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες συμπράττοντας  με τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς που υστερεί ο Δημόσιος τομέας, καλύπτοντας όμως οικονομικά τις δαπάνες υγείας που προσφέρουμε με αυταπάρνηση, χωρίς επιβαλλόμενες υποχρεωτικές και αντιδημοκρατικές περικοπές και εκπτώσεις, στις τιμές που το ίδιο το κράτος έχει συμφωνήσει αλλά δεν τηρεί και αναπροσαρμόζοντας τις δαπάνες για την υγεία, κατανέμοντας αυτές ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας όχι με ιδεοληψίες αλλά με βάση τις επιλογές και τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Πολιτική με ιδεοληψίες θα εξαφανίσει τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για την επιβίωση του.

Υγεια χωρίς ιδιωτικό τομέα, χωρίς ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια και ταυτόχρονα πλήρης ανυπαρξία λειτουργίας του δημόσιου τομέα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης θα σημάνει υγειονομική περίθαλψη τριτοκοσμικής χώρας σε παροχές υγείας και επιβίωση ζωής για τους λίγους που μπορούν να καλύψουν με ιδιωτική πληρωμή τα αναγκαία έξοδα νοσηλείας τους.

Η Ελλάδα, οι Ελληνες αξίζουν ποιοτικές, ασφαλείς, αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς διακρίσεις, με ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και θεραπείες όπως αρμόζει σε ένα περήφανο, πολιτισμένο λαό μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας, της γενέτειρας του πολιτισμού αλλά και του Ιπποκράτη.   

 

Συμμετοχη του Προεδρου της Κλινικης σε τηλεοπτικο pannel

francesca.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=c7nF5M87xj0&index=3&list=PL321vpJQ29Q2sGhxvNPYxXKdE-GMGcRvV

Ο Προεδρος της SARAFIANOS Private Clinic Γρ. Σαραφιανος, σημερα 30 Νοεμβριου 2016, συμμετειχε στην εκπομπη της δημοσιογραφου Φραντζεσκα Σαββοργινακη, στο τηλεοπτικο καναλι ART TV, στην εκπομπη ΑΡΤΗΡΙΑ, σχολιαζοντας την επικαιροτητα και αναφερομενος στα προβληματα της λειτουργιας των ιδιωτικων κλινικων, στο δυσκολο οικονομικα περιβαλλον της χωρας, εξεφρασε την αγωνια του για την βιωσιμοτητα του υγειονομικου συστηματος της χωρας.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ένθετο ΥΓΕΙΑ και ΦΑΡΜΑΚΟ - Οκτώβριος 2016

Η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα σήμερα

Μύθοι και πραγματικότητα

του Γρηγόρη Σαραφιανου

 • Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και
 • μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Νοσοκομείων UEHP

 

Δραματική μπορεί να χαρακτηρισθεί η κατάσταση στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα σήμερα, μετα από 7 χρόνια εφαρμογής 3 μνημονίων, χωρίς ελπίδα για αλλαγή πορείας.

Στη πρωτοβάθμια περίθαλψη τα Δημόσια πολυιατρεια και τα δημόσια διαγνωστικά εργαστήρια υπολειτουργούν και οι ασθενείς καταφεύγουν είτε στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων είτε στα ιδιωτικά Διαγνωστικά κέντρα τα οποία εκτελούν το 95% των ιατρικών παραπεμπτικών για εξετάσεις.

Στη δευτεροβάθμια περίθαλψη τα κρατικά νοσοκομεία καταρρέουν λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

Ελλείψεις σε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικά μηχανήματα που δεν λειτουργούν λόγω μη διενέργειας service, ανύπαρκτο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, ελάχιστα υλικά για επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται μόνο σε επείγοντα χειρουργεία. Ιματισμός ανύπαρκτος και είδη ατομικής φροντίδας σε εξαφάνιση.

Οι ασθενείς, λόγω οικονομικής αδυναμίας, καταφεύγουν στα δημόσια νοσοκομεία, όμως οι λίστες αναμονής για χειρουργεία φτάνει τους 6-8 μήνες και η αναμονή για απλή εξέταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών απαιτεί υπομονή και αναμονή πολλών ωρών.

Πολλοί ασθενείς έχουν μαζί τους τον δικό τους ιματισμό, τα δικά τους είδη προσωπικής φροντίδας και σε πολλές περιπτώσεις αγοράζουν οι ίδιοι και δωρίζουν στα νοσοκομεία τα υλικά που είναι αναγκαία για την νοσηλεία τους ή για την πραγματοποίηση των χειρουργικών τους επεμβάσεων.

Στην αντίπερα όχθη, οι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, που δεν ξεπερνούν το 11% του πληθυσμού και μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην περιοχή της Αττικής, αδυνατούν να ανανεώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους.

Πολλοί ασφαλισμένοι στην κοινωνική ασφάλιση χάνουν το δικαίωμα για υγειονομική περίθαλψη λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και το κλείσιμο επιχειρήσεων που σημαίνει και την διακοπή της δημόσιας ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές νοσηλεύουν ασθενείς του μοναδικού πλέον δημόσιου ασφαλιστικού ταμείου, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πληρώνονται μετα 7-8 μήνες και μάλιστα μόνο το 50% των υποβαλλόμενων τιμολογίων, με την παγκόσμια πρωτοτυπία της υποχρεωτικής δια νόμου παροχής έκπτωσης, που την ονομάζουν ClawBack, ή στα Ελληνικά «ληστεία», διότι ο προϋπολογισμός για τις ιδιωτικές κλινικές είναι μόλις 235 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φόρου προστιθέμενης αξίας 24% !!!, για 11 εκατομμύρια Ελληνες ενώ οι υποβολές δαπανών νοσηλείας ανέρχονται σε 470 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει υπέρβαση κατά 100%.

Δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει όταν θέλει, όσο θέλει και με όποιες περικοπές αυτός αποφασίζει και για όποιο παροχο επιθυμεί αφού από τις αρχές του έτους έπαυσαν οι μαζικές πληρωμές ανά κλάδο και οι αναρτήσεις στη διαύγεια.

Φυσικά η καταστρατήγηση της υπάρχουσας σύμβασης, μονομερώς από τον ΕΟΠΥΥ, είναι καθημερινό φαινόμενο και οι διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέων συμβάσεων κατάντησε ένα ατελείωτο σήριαλ συναντήσεων, επι ένα εξάμηνο, χωρίς βήματα σύγκλισης και διάθεσης για κατάληξη των ατέρμονων συζητήσεων και σεβασμό όσων τυχόν συμφωνηθούν.

Η κατάσταση αυτή έχει αυξήσει τα ήδη οξύτατα προβλήματα ρευστότητας που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, από την πιο μικρή μέχρι τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο ομίλους, χωρίς να διαφαίνεται κάποια διέξοδος, διότι οι προϋπολογισμοί είναι αυθαίρετοι και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού για περίθαλψη.

Οι προϋπολογισμοί, με βάση το τρίτο μνημόνιο, θα παραμείνουν σταθεροί έως το 2028.

Μόνη λύση για διέξοδο στο αδιέξοδο είναι η συρρίκνωση δημόσιων νοσοκομείων με χαμηλές πληρότητες, η συνένωση κλινικών – ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, η διακοπή χρηματοδότησης και η λειτουργία τους και οικονομική τους διαχείριση βάσει των υποβαλλόμενων δαπανών και των πραγματικών εσόδων. Ταυτόχρονα απαιτείται κεντρική διαχείριση των προμηθειών για όλα τα κρατικά νοσοκομεία με ενιαίους διαγωνισμούς και όχι με απευθείας αναθέσεις όπως συμβαίνει σήμερα.

Είναι όμως αυτά εφικτά να πραγματοποιηθούν με μια κυβέρνηση που διακατέχεται από ιδεοληψίες αντίθετες με οτιδήποτε ιδιωτικό ;

Μεγάλη είναι η ανησυχία για την βιωσιμότητα των ιδιωτικών κλινικών.

Θα μπορέσουν οι κλινικές να συνεχίσουν να προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές θεραπείες, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του υγειονομικού συστήματος, να διατηρήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους βάσει προτύπων, να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες, διαγνωστικές και θεραπευτικές, να προσφέρουν κλίνες εντατικής θεραπείας, σώζοντας ανθρώπινες ζωές και τέλος, με την λειτουργία τους, να συντελούν στην μείωση της λίστας αναμονής των επεμβάσεων;

Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, την γήρανση του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα και την μείωση, λόγω ανεργίας, του ενεργού πληθυσμού που αποτελεί την πηγή εσόδων της κοινωνικής ασφάλισης.

Ταυτόχρονα η ιατρική τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία.

Νέες διαγνωστικές εξετάσεις, νέες θεραπείες, νέα υλικά και νέα φάρμακα που είναι υψηλού κόστους αλλά αναγκαίες για αξιοπρεπή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών δεν είναι προσβασιμες στους Ελληνες πολίτες, στερώντας από τους ασθενείς την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές και την δυνατότητα αποκατάστασης της υγείας τους.

Μπορεί οι νέες θεραπείες να θεωρούνται ασύμφορες για την κοινωνική ασφάλιση.

Όμως η επένδυση στην υγεία σημαίνει πλούτο για τη χώρα, διότι τα οφέλη από την καλή υγεία των πολιτών θα σημάνουν οικονομικά και κοινωνικά ενεργούς πολίτες.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Πρέπει να εξετάσουμε την αξία της υγείας ως συνάρτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το κόστος, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα.

Και η απόδοση, που πρέπει να βελτιωθεί, αποτελεί για μας μείζονα στόχο.

Προσφορά της κατάλληλης υπηρεσίας στην κατάλληλη κρίσιμη στιγμή.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές δεν είναι κλινικές για τους πλούσιους. Η συντριπτική πλειοψηφία τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον απλό εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον πρόσκαιρα άνεργο, στον άνθρωπο της διπλανής πόρτας.

Καταφεύγουν σε εμάς λόγω εμπιστοσύνης για την αποκατάσταση της υγείας τους όταν θα έχουν ανάγκη, άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις που μπορούν να αποβούν μοιραίες.

Το θέμα δεν είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός νοσοκομείου, το δημόσιο ή ιδιώτης επιχειρηματίας, αλλά ποιος πληρώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Και αυτός έχει όνομα. Είναι η κοινωνική ασφάλιση, είναι ο ΕΟΠΥΥ, είναι η πολιτεία που επι δεκαετίες εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές υπερ υγείας.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να επιβιώσουν. Χωρίς αυτές θα καταρρεύσει αυθημερόν όλο το σύστημα υγείας. Οι ασθενείς μας επιλέγουν για την εξειδίκευση, τον σύγχρονο εξοπλισμό, την αποτελεσματικότητα, την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, την υψηλή ποιότητα και την αμεσότητα στο πρόβλημα του.

Στην Ευρώπη οι Ιδιωτικές Κλινικές προσαρμόζονται στην πρόοδο της ιατρικής και ενσωματώνουν στην λειτουργία τους την επανάσταση της πληροφορικής.

Νέες τεχνολογίες, εφαρμογή ηλεκτρονικής υγείας.

Τα νοσοκομεία στην Ευρώπη εξελίσσονται σε SmartHospitals, σε έξυπνα νοσοκομεία, ενσωματώνοντας στην λειτουργία τους την νέα smartτεχνολογία.

Εμείς στην Ελλάδα μένουμε πίσω. Αυτή η στασιμότητα, η υστέρηση, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα με αποτελέσματα ορατά άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, ανάπτυξη, νέα εξειδίκευση, παράλληλη δραστηριοποίηση στον ιατρικό τουρισμό και διεθνοποίηση και εξωστρέφεια στην δράση μας.

Είναι εφικτά στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα των μνημονίων και της διαρκούς ύφεσης;

Ο δρόμος είναι μακρύς, με πολλά εμπόδια, με άγνωστο χρονικό ορίζοντα εξόδου από την κρίση.

Η Ελλάδα ως σύγχρονη χώρα μιας προηγμένης Ευρώπης πρέπει να αναπτύξει smart υπηρεσίες σε smart νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, για μια νέα εποχή, μια άνοιξη  στην υγειονομική περίθαλψη.

30/9/2016 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΝΘΕΤΟ Υγεια και φάρμακο, Οκτώβριος 2016

 

Θέσεις Εργασίας

Που Είμαστε

Φωτογραφίες