Διαγνωστικά Εργαστήρια

Για νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς

Διαθέτουμε εργαστήρια Διάγνωσης πλήρως εξοπλισμένα, με ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, που καλύπτουν μεγάλο φάσμα εξετάσεων, παρέχοντας στο σύνολο τους τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης και άμεσης διάγνωσης και θεραπείας.

Στελεχωμένα με άριστα καταρτισμένο Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, διεξάγουν με ταχύτητα και εχεμύθεια κάθε είδους εξέταση με αξιόπιστα αποτελέσματα, τόσο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς όσο και για οποιονδήποτε εξωτερικό ασθενή.

Λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 

Θέσεις Εργασίας

Που Είμαστε

Φωτογραφίες