Επισκεπτήριο

Επισκέψεις ασθενών πραγματοποιούνται από τις 8 πμ έως 23.00.

Σε θαλάμους με περισσότερους από ένα ασθενή παράκληση προς τους συγγενείς οι επισκέψεις να είναι σύντομης διάρκειας και να σέβονται τον χώρο, την τάξη και την ησυχία των ασθενών.

Κατά την επίσκεψη των ιατρών και του προσωπικού νοσηλείας οφείλουν να αποχωρούν από τους θαλάμους νοσηλείας και να παραμένουν στην αίθουσα αναμονής, στο ισόγειο του κτιρίου.

Ακόμη οι συγγενείς να αποφεύγουν την επίσκεψη τους όταν πάσχουν μεταδοτική ασθένεια η κρυολόγημα.

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της κλινικής.

 

Θέσεις Εργασίας

Που Είμαστε

Φωτογραφίες