ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε.

(Μ.Α.Ε.: 8605/62/Β/86/0440)  (Αρ. ΓΕΜΗ 057683604000)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10/09/2019 ημέρα Τρίτη.

Διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf.

 

Where to Find Us

Photographs