ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΓΡΗΓ. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Α.Ε. (Μ.Α.Ε.: 8605/62/Β/86/0440) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/08/2018 ημέρα Σάββατο.

Διαβάστε την πρόσκληση σε αρχείο pdf.

 

Θέσεις Εργασίας

Που Είμαστε

Φωτογραφίες